Menu

29/09/2023

Duurzaamheidscertificaten uitgelegd

Oriënteren, winkelmandje, afrekenen. Shop-a-holics kennen dit proces maar al te goed! Het nieuwe stukje mode in je kast bevestigt jouw gevoel voor fashion. Maar het trendy aspect van kleding is al lang niet meer het enige waar rekening mee gehouden wordt. Modebewustzijn wordt steeds vaker gecombineerd met milieubewustzijn. Kledingproductie kan op zowel het milieu als de (plaatselijke) samenleving een negatieve impact hebben.

Vervuilde natuur, dierenleed en uitbuiting hebben regelmatig centraal gestaan bij schandalen van grote merken en kledingketens. Merken kunnen zeggen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om transparantie te bieden binnen dit onderwerp zijn er verschillende certificaten in het leven geroepen. In dit stuk lees je meer over veel voorkomende certificaten bij merken die wij verkopen. Dat zijn de volgende certificaten:

 • Benefit Corporation (B Corp)

 • SA8000

 • Bluesign®

 • Leather Working Group

 • Global Organic Textile Standard

 • Global Recycling Standard

 • Waste2Wear

 • FSC 

 • PETA-Approved Vegan

 

Certificering op sociaal-maatschappelijk en milieugebied

Benefit Corporation (B Corp)

Een certificaat met een hoge standaard, daar kan op vertrouwd worden. Het B Corp-certificaat, ook wel bekend als B Corporation-certificering, is een erkenning voor bedrijven die voldoen aan strenge sociale en milieunormen. Deze bedrijven zetten zich tevens in voor het creëren van positieve impact op zowel de samenleving als het milieu. Het certificaat wordt uitgereikt door B Lab, een non-profitorganisatie die de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid beoordeelt.

Om het B Corp-certificaat te behalen, moeten bedrijven een uitgebreide beoordeling ondergaan, de B Impact Assessment genaamd. Aan deze op maat gemaakte assessment wordt een beoordeling toegekend. De beoordeling evalueert verschillende aspecten van het bedrijf, waaronder de governance-structuur, arbeidspraktijken, klantenrelaties, maatschappelijke betrokkenheid en milieuprestaties. Bedrijven moeten een minimumscore van 80/200 behalen om in aanmerking te komen voor certificering. In totaal hebben wereldwijd ruim 6000 bedrijven het zeer gewilde B Corp certificaat gekregen. 

Er is een intrinsieke motivatie bij bedrijven om het certificaat te bemachtigen; het verkrijgen van het B Corp certificaat is vrijwillig. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het B Corp certificaat wordt gebruikt als uiting van de groene identiteit van een bedrijf, en om zich te onderscheiden van normale bedrijven (Diez-Busto, Sanchez-Ruiz & Fernandez-Laviada, 2021). 

 

 

Certificeringen op sociaal-maatschappelijk gebied

SA8000

De goedkope oplossing voor het produceren van kleding, is om de productie te verplaatsen naar lagelonenlanden. Dit zorgt voor werkgelegenheid in die landen, waardoor die landen maar al te blij zijn met de aanwezigheid van die merken. De lagelonenlanden concurreren met elkaar, en omdat goede arbeidsomstandigheden geld kosten, zorgen zij niet voor een veilige omgeving voor de werknemers. De verantwoordelijkheid is daardoor bij de opdrachtgevers komen te liggen.

Het SA8000-certificaat is de hoogst mogelijke certificering voor sociaal-maatschappelijke aspecten op de werkplek. Het is een internationaal erkend certificeringssysteem dat werd ontwikkeld door Social Accountability International (SAI), een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bevorderen van ethische werkomstandigheden wereldwijd. De SAI bestaat uit vakbonden, non-profit organisaties, sociale organisaties en kledingmerken. Concreet is het certificaat gericht op: kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid en veiligheid, vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, discriminatie, respectvolle behandeling van werknemers zonder geestelijke of lichamelijke mishandeling, werktijden volgens de wet, leefbaar inkomen en managementsystemen. Dit laatste houdt in dat er een verantwoordelijke wordt aangesteld voor SA8000 implementatie, controle en naleving.

Om het SA8000-certificaat te behalen, moeten organisaties voldoen aan een reeks normen en criteria die zijn vastgelegd in de SA8000-standaard. Deze normen zijn gebaseerd op internationale arbeidsnormen, zoals die van de International Labour Organization (ILO), en worden regelmatig herzien en bijgewerkt.

Het certificeringsproces omvat een uitgebreide beoordeling van de werkplek en de naleving van de SA8000-normen. Dit omvat onder andere het beoordelen van documentatie, het uitvoeren van interviews met werknemers en het uitvoeren van audits op de werkplek. Het bedrijf moet een erkende certificeringsinstantie selecteren die gespecialiseerd is in het SA8000-certificeringsproces. Deze instantie zal het bedrijf beoordelen en auditeren om te bepalen of ze voldoen aan de SA8000-normen. Als een organisatie voldoet aan alle vereisten, ontvangt zij het SA8000-certificaat. Een bedrijf dat SA8000 gecertificeerd is wordt elk half jaar gecontroleerd en tenminste 1 x per 3 jaar op een onaangekondigd moment gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. Na 3 jaar moet het certificeringsproces opnieuw doorlopen worden. 

 

Certificeringen op milieugebied

Bluesign®

Het bluesign® certificaat is een milieustandaard die wordt toegekend aan textielproducten die voldoen aan strikte criteria op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Het certificaat werd in 2000 geïntroduceerd door de Zwitserse organisatie Bluesign Technologies AG.

Het doel van het bluesign® certificaat is om de textielindustrie te verduurzamen en de impact op het milieu te verminderen. Het certificaat richt zich op de gehele productieketen, van grondstoffen tot eindproducten, en beoordeelt factoren zoals water- en energieverbruik, gebruik van chemicaliën, arbeidsomstandigheden en afvalbeheer. Het is daardoor wat sterker gericht op het milieu.

Het verkrijgen van het bluesign® certificaat gebeurt in 3 stappen. Experts voeren eerst een screening uit die gericht is op de eerder genoemde hoofdpunten. Een op maat gemaakt plan kan vervolgens worden uitgevoerd om de tekortkomingen die uit de screening komen op te lossen. De controletest wijst vervolgens uit of de producten voldoen aan de eisen om een bluesign® certificaat te ontvangen.

Het bluesign® biedt consumenten de zekerheid dat een textielproduct op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier is geproduceerd. Het certificaat wordt erkend door verschillende internationale organisaties en merken, en steeds meer producenten kiezen ervoor om hun producten te laten certificeren.

Door te kiezen voor textielproducten met het bluesign®, kunnen consumenten bijdragen aan een duurzamere textielindustrie en het verminderen van de negatieve impact op het milieu.

 

Leather Working Group

Het Leather Working Group (LWG) certificaat is een certificeringssysteem dat is opgezet om de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van leerproducten te beoordelen. Het certificaat is bedoeld voor leerfabrikanten, looierijen en andere bedrijven die betrokken zijn bij de leerindustrie. De LWG is een non-profitorganisatie.

Het LWG-certificeringssysteem hanteert een beoordelingsprotocol dat verschillende aspecten van het productieproces van leer beoordeelt, zoals het gebruik van chemicaliën, waterbeheer, energiegebruik, afvalbeheer en arbeidsomstandigheden. Het doel is om de impact van de leerindustrie op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit en veiligheid van leerproducten te waarborgen.

Er zijn voor leerlooierijen diverse niveaus: 

 • LWG audited

 • LWG bronze

 • LWG silver

 • LWG gold

 
Hoe hoger de certificering, hoe schoner het bedrijf werkt. Bij LWG Gold is ook traceerbaar waar het leer vandaan komt. Dit is in veel landen moeilijk, vandaar dat dit niveau niet vaak gehaald wordt. 

Het LWG-certificaat is een waardevol kenmerk voor leerproducten, omdat het consumenten verzekert dat het leer op een verantwoorde en duurzame manier is geproduceerd. Een label van LWG dat aan een product hangt, mag alleen worden toegevoegd als het leer afkomstig is van een looierij dat LWG leer maakt én als de leverancier LWG lid is. Een extra stap kan zijn om het een derde partij in de schakelen. Om actief aan te tonen dat er leer gebruikt wordt uit een LWG gecertificeerd bedrijf, moet al het te gebruiken leer bij een LWG gecertificeerd bedrijf gekocht worden en deze als bewijsstukken overleggen aan een certificerend orgaan, zoals bijvoorbeeld B-Corp. Leerverwerkende bedrijven kunnen ook kiezen voor enkel een lidmaatschap. Met het lidmaatschapsgeld ondersteunen ze de LWG en diens doelen, maar doen ze zelf niks actiefs. 

Doelen die LWG zichzelf stelt:

 • Meer samenwerking in alle sectoren namens en in het belang van onze merken en leden 

 • Verstrekking van gedetailleerde informatie over belangrijke upstream- en downstreamonderwerpen om merken en leden in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen en de noodzakelijke en aanvullende due diligence uit te voeren die nodig kan zijn 

 • Effectieve marketing en communicatie naar merken om consumenten te informeren

 • Een wereldwijd erkende certificeringsstandaard die een verantwoorde leerwinning vertegenwoordigt in de industrie en bij de consumenten 

 • Positieve promotie van de LWG-certificering, door middel van nauwkeurige meetgegevens en datagestuurde inzichten, transparantie van de toeleveringsketen en een geloofwaardige ESG-certificering. (certificering op gebied van Environment-Social-Governance)

 

Global Organic Textile Standard (GOTS)

GOTS is wereldwijd de toonaangevende textielverwerkingsstandaard voor biologische vezels, inclusief ecologische en sociale criteria, ondersteund door een onafhankelijke certificering van de gehele toeleveringsketen van textiel.  GOTS-gecertificeerde eindproducten kunnen vezelproducten, garens, stoffen, kleding, woningtextiel, matrassen, producten voor persoonlijke hygiëne, maar ook textiel dat in contact komt met voedingsmiddelen en meer omvatten. 

De GOTS-certificering is gebaseerd op vier onderscheidende en unieke kenmerken:

 • Biologische vezels

 • Ecologische en sociale criteria

 • Alle verwerkingsfasen

 • Certificering door derden

 

Biologische vezels

Biologische vezels spelen een veelzijdige rol in het creëren van een industrie die actief haar impact op het milieu verlaagt en prioriteit geeft aan de menselijke gezondheid boven winst op korte termijn.

Een textielproduct met het GOTS-label moet minimaal 70% gecertificeerde biologische vezels bevatten, een product met het label grade 'organic' moet minimaal 95% gecertificeerde biologische vezels bevatten.

Biologische vezels zijn natuurlijke vezels die worden geteeld zonder het gebruik van synthetische pesticiden (zoals insecticiden), of herbiciden en GGO's (Genetisch Gemodificeerde Organismen) volgens de principes van de biologische landbouw. Biologische landbouw is een productieproces dat de gezondheid van ecosystemen, bodems en mensen in stand houdt.

 
 

Ecologische en sociale criteria

Om een echt duurzame textielindustrie op te bouwen, evalueert GOTS de verwerking en productie van textiel op basis van zowel ecologische als sociale criteria. Dit betekent dat alles wordt beoordeeld, van de chemische inputs die worden gebruikt tot de ethische behandeling van arbeiders. Om GOTS gecertificeerd te worden, is het verplicht om aan alle criteria te voldoen.

De GOTS-norm bestaat alleen uit verplichte criteria. Daarnaast biedt het GOTS Handboek interpretaties en aanbevelingen voor implementatie. De standaard heeft betrekking op de verwerking, productie, verpakking, etikettering, handel en distributie van alle textiel dat gemaakt is van ten minste 70% gecertificeerde biologische vezels. 

 
 

Alle verwerkingsfasen

Het GOTS-certificeringssysteem begint bij de eerste verwerkingsstap in de toeleveringsketen van textiel. De verwerking van textiel is gebaseerd op de omzetting van vezels in garen en garen in stof. Voor katoen bijvoorbeeld is egreneren de eerste verwerkingsstap, waarbij de zaden uit de katoenbollen worden verwijderd. Biologische vezelteelt, de initiële productie, valt onder elke internationale of nationale norm voor biologische landbouw die is goedgekeurd in de IFOAM-familie van normen.

Alle stappen in de verwerking, productie en handel van biologisch textiel vallen onder GOTS. Alle stappen moeten gecertificeerd zijn volgens strenge ecologische en sociale criteria om het product het GOTS-label te laten dragen. Op deze manier maakt GOTS een einde aan greenwashing.

 

Certificering door derden

Inspecties ter plaatse en certificering van verwerkers, fabrikanten en handelaren worden uitgevoerd door onafhankelijke, door GOTS erkende certificeringsinstanties en vormen de basis van het GOTS-controlesysteem. Het dient om een geloofwaardige garantie te bieden voor de integriteit van GOTS-gecertificeerd textiel. 

GOTS heeft een eigen accreditatiesysteem ontwikkeld voor dit goedkeuringsproces en voor het continue toezicht op de goedgekeurde certificeringsinstanties.

Alle productiefases kunnen worden gekeurd: vanaf het verbouwen van gewassen tot oogst, spinnen, weven/breien, natte technieken (hierbij komen vaak chemische processen kijkebn voor verven/bleken, etc.), verwerken tot product en het verhandelen. Bij alle fases moet duurzaam en sociaal verantwoord worden gewerkt.

 
 

Global Recycling Standard (GRS)

GRS is een norm die de aanwezigheid en hoeveelheid gerecycled materiaal in weefsels verifieert en de stroom van grondstoffen van de bron tot het eindproduct volgt. Het is een internationale, vrijwillige, volledige productnorm die eisen stelt aan certificering door derden van gerecyclede inhoud, sociale en milieupraktijken en chemische beperkingen. Het GRS-certificaat is alleen van toepassing op stoffen die meer dan 50% gerecyclede vezels bevatten. 

Het doel van de Global Recycled Standard is om een handelsmerk te bieden voor klanten, merken en consumenten om geverifieerde gerecyclede producten te herkennen. Daarnaast wil men het gebruik van gerecyclede materialen in producten vergroten en schade die door de productie ervan wordt veroorzaakt verminderen. GRS kan worden gebruikt om een transparante markt te creëren waarin schadelijke milieu- en chemische effecten door de hele toeleveringsketen worden geminimaliseerd. Elk jaar worden alle bedrijven in de toeleveringsketen gecontroleerd door een professionele externe certificeringsinstantie.

Het recyclen van producten is een manier om klimaatverandering tegen te gaan, omdat het minder energieverbruik vereist dan gloednieuwe garens. Door de vraag naar gerecyclede stoffen in de textielindustrie zal de vraag naar gebruikte plastics toenemen, wat bedrijven zou kunnen overtuigen om meer plastic uit onze oceanen te halen. 

 

Waste2Wear

Geen nieuwe grondstoffen in de cyclus brengen. Met die gedachte werkt Waste2Wear. Daarom is het herleiden van de herkomst bij Waste2Wear volledig transparant middels een QR code. Van oud plastic flessen worden garen, stof, tassen, kleren, bekleding, knuffels, ondervloeren en meer gemaakt. Het gerecycled materiaal bespaart volgens Waste2Wear 70% energie, 75% CO2 gebruik en 86% water. Waste2wear is een award winning merk vanwege hun transparantie met hun blockchain en RPET test methode. Waste2Wear is geen certificaat, maar een label ervan is wel vaak te zien bij producten. Waste2Wear is een organisatie die onder andere gerecycled materiaal levert. Het toevoegen van Waste2Wear aan het label biedt de consument transparantie over waar het materiaal vandaan komt.

 

FSC

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen wereldwijd. Dat betekent dat er op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

 

Overige certificaten

PETA-Approved Vegan

Om de consument duidelijk te maken dat er geen dierlijke producten zijn verwerkt in een artikelen, kan het Peta-Approved Vegan certificaat worden aangevraagd. Het certificaat is te verkrijgen door een vragenlijst in te vullen, de leveranciers van de grondstoffen een statement te laten ondertekenen en een fee te betalen. PETA beoordeelt de aanvraag vervolgens. Bij goedkeuring wordt gevraagd om een jaarlijks bedrag. Het testen van het product is niet nodig, maar wordt wel aangemoedigd. Peta-Approved Vegan artikelen bevatten geen leer, bont, zijde, veren en botten.


BEL 0172 - 447 517 (5 dagen per week bereikbaar) of zoek een winkel bij jou in de buurt