Menu

Privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Van Os tassen en koffers acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons en ook verwerkt verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk aangegeven met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Van Os tassen en koffers is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze gedachten te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring vermelde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• Geboortedatum

Afhandelen bestellen
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling dat gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per post of per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Wij gebruiken jouw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Wij gebruiken jouw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kan je contact opnemen met ons opnemen op onderstaand adres.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden zolang als naar de aard van de vraag van de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en / of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelingen. Hiervoor wordt op het moment zelf jouw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie / kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners (te denken valt aan Buckaroo betalingsservices en PostNL). Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen actief wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Wij gebruiken de volgende advertentieiefuncties van Google Analytics:

Gegevensverzameling voor Google Signals, toegepast om extra gegevens te verzamelen over het gebruik van meerdere apparaten. Je kunt je hierboven uitschrijven via deze link . Via Mijn Activiteit kun je inzien welke gegevens er van jou worden verzameld en kun je deze eventueel verwijderen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruik wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login-token.
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wordt wanneer u persoonsgegevens invoert.
• Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
• Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
• Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens van onjuiste verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij gegarandeerd daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaard vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet gegarandeerd dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites om te lezen van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons in het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring te controleren, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent afgeweken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (van verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarom vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook recht op een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Van Os tassen en koffers
Website: www.vanostassenenkoffers.nl
Inschrijfnummer KvK: 28071270
BTW-nummer: NL804990542B01

Contact
Vragen of opmerkingen over het privacybeleid? Neem dan contact op met onze klantenservice. Je kunt de klantenservice op de volgende manieren bereiken:
Telefoon: 0172-447 517
E-mail: info@vanostassenenkoffers.nl

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in de gevallen voorkomen dat u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.


BEL 0172 - 447 517 (5 dagen per week bereikbaar) of zoek een winkel bij jou in de buurt